Privacybeleid

A. Introductie

AVirtual respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid voor gegevensbescherming zal u informeren over hoe wij zorgen voor uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (of bezoekt) en u vertelt over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

B. Belangrijke informatie en wie we zijn

1. Doel van dit beleid

Dit gegevensbeschermings- en privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe AVirtual uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u een van de formulieren op onze site invult.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacykennisgeving samen met andere privacykennisgevingen of eerlijke verwerkingskennisgevingen die we kunnen verstrekken op specifieke gelegenheden leest wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken . Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te overschrijven.

Deze kennisgeving versterkt ook onze inzet en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Controller

AVirtual is de controller en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (hierna AVirtual, “wij”, “ons” of “onze” genoemd in deze privacyverklaring).

We hebben een Data Privacy Manager aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring.Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de Data Privacy Manager met behulp van de onderstaande details.

3. Contactgegevens

Volledige naam van de rechtspersoon: AVirtual Limited 
Data Privacy Manager: Lise Morgan 
E-mail adres: mailto: lise.morgan@avirtual.co.uk 
Postadres: Weesperstraat 61, WeWork, Amsterdam, 1018 VN
hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsaangelegenheden (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).
We zouden echter de kans om uw zorgen te behandelen waarderen voordat u de AP benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

4. Wijzigingen in het privacy- en beschermingsbeleid en uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

Mocht ons beleid ooit veranderen of worden bijgewerkt / gewijzigd, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht via e-mail en staan ​​ons bijgewerkte beleid en onze bepalingen en voorwaarden altijd op onze website.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

5. Links van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

C. De gegevens die we over u verzamelen

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bank- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens bevatten details over betalingen van en naar u en andere details van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP) adres, browsertyp e en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Gebruiksgegevens bevatten informatie over hoe u onze website, producten en services gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook.Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter Geaggregeerde gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) . We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen

1. Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen bij wet, of op basis van een contract dat we bij u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren dat we hebben of proberen aan te gaan met u (bijvoorbeeld om u goederen of services te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of service annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

D. Hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties – U kunt ons uw identiteit, contactgegevens en financiële gegevens geven door formulieren in te vullen of met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins.
 • solliciteren voor onze producten of diensten;
 • abonneren op onze service of publicaties;
 • verzoek om marketing naar u te verzenden;
 • deelnemen aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • Geef ons wat commentaar.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties – Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, surfacties en patronen verzamelen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken.

E. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Waar we het contract moeten uitvoeren, staan ​​we op het punt om met u in zee te gaan of met u te zijn begonnen.
 • Waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van direct marketingcommunicatie van derden aan u via e-mail of sms. U hebt het recht om toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door u af te melden.

1. Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We hebben in onze verklarende woordenlijst, in tabelvorm, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgronden we afhankelijk zijn om dit te doen. We hebben ook vastgesteld waar onze legitieme belangen liggen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer meer dan één reden in de tabel is uiteengezet.

2. Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde gebruik van persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame. U kunt zich op elk moment afmelden door op deze link te klikken.

3. Promotie-aanbiedingen van ons

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd of diensten bij ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie en u in beide gevallen hebt geopteerd om die marketing te ontvangen .

4. Marketing van derden

We krijgen uw uitdrukkelijke toestemming voor opt-in voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten AVirtual voor marketingdoeleinden.

5. Afmelden

U kunt ons of derde partijen vragen om u op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op alle marketingberichten die naar u zijn verzonden OF door zich op elk gewenst moment af te melden.

Als u ervoor kiest om deze marketingberichten niet te ontvangen, betekent dit niet dat we alle persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt, verwijderen als gevolg van het contact met ons op een van onze oproepen tot acties, zoals telefoontje, livechat, e-mail of indienen van een van onze online formulieren. Raadpleeg Deel H. Dataretentie in dit document voor meer informatie over dit proces.

6. Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren.

De soorten cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, worden hieronder uiteengezet:

We gebruiken Google Analytics, Google Adwords, JivoChat en HubSpot Analytics op onze website om:

 • een computer herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt
 • volg gebruikers terwijl zij door de website navigeren
 • de bruikbaarheid van de website verbeteren
 • het gebruik van de website analyseren
 • beheer de website
 • voorkomen van fraude en verbeteren van de beveiliging van de website
 • personaliseer de website voor elke gebruiker
 • advertenties targeten die van bijzonder belang kunnen zijn voor specifieke gebruikers

In de meeste browsers kunt u cookies weigeren / accepteren of verwijderen, enkele voorbeelden hieronder:

Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

Het verwijderen van cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

7. Verandering van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

F. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de partijen die hieronder worden uiteengezet voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de tabel in de verklarende woordenlijst, met verwijzing naar deel E.1 in dit document.

 • Interne derde partijen zoals uiteengezet in de woordenlijst
 • Externe derde partijen zoals uiteengezet in de woordenlijst

Derden aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als er iets met ons bedrijf gebeurt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.

Wij eisen van alle externe partijen dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan ​​niet toe dat onze externe serviceproviders uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

G. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Ze verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op uw persoonsgegevens aan te pakken en we zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

H. Dataretentie

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doelen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens) bewaren gedurende zes jaar nadat ze niet langer klant voor belastingdoeleinden zijn.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie Vraag om verwijdering in de woordenlijst hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

I. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.Beschrijvingen van de onderstaande informatie zijn te vinden in de verklarende woordenlijst.

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • Verzoek om correctie van uw persoonlijke gegevens
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens
 • Voorwerp van verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens
 • Recht om toestemming te herroepen

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op.

1. Normaal gesproken zijn er geen kosten

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

2. Wat we van u nodig hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

3. Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

J. Woordenlijst

1. Wettige basis

Legitieme interesse betekent het belang van onze onderneming bij het leiden en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service / het beste product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden onderdrukt door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of vereist zijn). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Contractprestaties houdt in: uw gegevens verwerken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting betekent het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij onderhevig zijn.

2. Derden

 1. Interne externe partijen 
  Andere bedrijven in de AVirtual Group, namelijk PrimePixels, Outsourcery, Finance Studio, BVirtual and Deeply Social.
 2. Externe derden
  • Service providers namelijk Microsoft, LastPass, HubSpot, JivoChat en MailChimp
  • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke controleurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die advies, bankdiensten, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
  • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke controllers in het Verenigd Koninkrijk die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

3. Uw wettelijke rechten

U hebt het recht om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (beter bekend als een “toegangsverzoek voor een persoon”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, verbeteren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen. voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd in staat zullen zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw aanvraag zullen worden meegedeeld.
 • Voorwerp van de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden schendt.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario’s op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) wanneer u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.
 • Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij. We zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvan u aanvankelijk toestemming hebt gegeven aan ons om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u te sluiten.
 • Intrekking intrekken op elk moment waarop we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of services aan u te leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

4. Doelstellingen waarvoor wij uw gegevens gebruiken

Doel / Activiteit Type gegevens Legale basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteit 
(b) Contact
Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en af ​​te leveren, inclusief: 
(a) Beheer betalingen, vergoedingen en kosten 
(b) Verzamel en verhaal geld dat aan ons is verschuldigd
(a) Identiteit 
(b) Contact 
(c) Financieel 
(d) Transactie 
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u 
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden te innen die aan ons verschuldigd zijn)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder: 
(a) U op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid 
(b) U vragen een beoordeling achter te laten of een vragenlijst in te vullen
(a) Identiteit 
(b) Contact 
(c) Profiel 
(d) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u 
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken)
Om deel te kunnen nemen aan een prijstrekking, competitie of een enquête in te vullen (a) Identiteit 
(b) Contact 
(c) Profiel 
(d) Gebruik 
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u 
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en onze business te laten groeien)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit 
(b) Contact 
(c) Technisch
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze activiteiten, levering van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering) 
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van de advertenties die wij aan u leveren, te meten of te begrijpen (a) Identiteit 
(b) Contact 
(c) Profiel 
(d) Gebruik 
(e) Marketing en communicatie
(f) Technisch
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)
Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten / services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch 
(b) Gebruik
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn (a) Identiteit 
(b) Contact 
(c) Technisch 
(d) Gebruik 
(e) Profiel
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten / diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)